Zakres usług

  • biopsja cienkoigłowa

Patomorfolog to lekarz, który bada tkanki i narządy, szczególnie pod kątem występujących w nich zmian.
Patomorfologia jest szczególnie pomocna we współczesnej diagnostyce chorób nowotworowych. Odgrywa ona istotną rolę nie tylko w procesie formułowania ostatecznego rozpoznania ale ma też duży udział w ocenie czynników ryzyka, stopnia zaawansowania choroby oraz prognozowaniu i nadzorowaniu chorych.