Wykonaj badania  przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IgM i IgG metodą ELISA w przychodni LekMedic w pełni kontrolowanych warunkach.

Nazwa badań:

 • Przeciwciała anty SARS –CoV-2-IgG,
 • Przeciwciała anty SARS –CoV-2-IgM,
 • czas wykonania badania : do 2 dni roboczych;
 • rodzaj pobieranego materiału: krew żylna, surowica.

Charakterystyka badania:

Przeciwciała neutralizujące wirusa anty-SARS-CoV-2  –Ig M mogą zostać wykryte między 7-10 dniem od wystąpienia objawów choroby. Są to przeciwciała „wczesnej fazy” infekcji, ich obecność może świadczyć  o aktywnym zakażeniu.

Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 Ig G mogą zostać wykryte  między 11 – 14 dniem od wystąpienia objawów choroby. Są to przeciwciała „późnej fazy” infekcji, ich obecność świadczy przebytym kontakcie z wirusem SARS-CoV-2.

Jakie jest znaczenie diagnostyki serologicznej metodą ELISA w zakażeniu SARS-CoV-2

Zgodnie z zaleceniami  Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do podstawowej diagnostyki SARS-CoV-2  stosuje się testy oparte o metodę PCR, które wykrywają materiał genetyczny wirusa i wykazują najwyższą czułość między 7 a 14 dniem od kontaktu z SARS-CoV-2 (czas wystąpienia pierwszych objawy zakażenia). Po upływie około tygodnia od wystąpienia pierwszych objawów klinicznych czułość diagnostyki molekularnej (PCR) w zakażeniach SARS-CoV-2 stopniowo maleje, z powodu spadku liczby cząstek wirusa w nabłonku dróg oddechowych. W tym czasie  pacjent może otrzymać wynik fałszywie ujemny, pomimo toczącej się infekcji. W  późniejszej fazie infekcji, po około 7-10 dni od momentu zakażenia, kluczowe znaczenie zaczyna odgrywać test serologiczny wykrywający specyficzne przeciwciała anty-SARS-CoV-2, które się idealnym dopełnieniem metody PCR, wydłużając czas umożliwiający przeprowadzenie pełnej diagnostyki.

Kiedy wykonać badanie obecności przeciwciał ?  

Wykrycie specyficznych przeciwciał anty-SARS-CoV-2 jest możliwe już po około 7- 10 dniach od momentu wystąpienia pierwszych objawów klinicznych zakażenia.

W jakich przypadkach powinno zostać wykonane oznaczenie przeciwciał ?

Detekcja przeciwciał służy do potwierdzaniu kontaktu z koronawirusem, co ma istotne znaczenie w przypadku:

 • wykrywaniu osób, które przeszły zakażenie bezobjawowo lub skąpo objawowo i mogły być źródłem infekcji dla innych ludzi (tzw. „cisi” nosiciele),
 • badaniach przesiewowych osób, które mogły mieć kontakt z zakażonymi SARS-CoV-2, ale nie spełniają kryteriów wykonania badań RT-PCR
 • badaniach osób szczególnie narażonych na kontakt z SARS-CoV-2
 • podejmowaniu decyzji o kwarantannie, jej kontynuacji lub przerwaniu
 • u pacjentów z powikłaniami po niedawnym przebyciu infekcji grypopodobnej, którzy nie byli badani w kierunku koronawirusa

O czym należy pamiętać wykonując diagnostykę serologiczną ?

 • w diagnostyce serologicznej duże znaczenie odgrywa tzw. okno serologiczne, czyli czas w którym nie są jeszcze wykrywalne specyficzne przeciwciała. W początkowej fazie infekcji dochodzi do rozpoczęcia produkcji przeciwciał, ale ich poziom jest jeszcze bardzo niski, dlatego wyniki testów mogą być negatywne.
 • wyniki badań serologicznych nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania oraz wykluczania zakażenia SARS-CoV-2 lub do informowania o stanie zakażenia. Wyniki dodatnie mogą być spowodowane przebytą lub trwającą infekcją szczepami koronawirusa innymi niż SARS-CoV-2, takimi jak koronawirus HKU1, NL63, OC43 lub 229E. Aby ostatecznie wykluczyć lub potwierdzić zakażenie SARS-CoV-2 należy wykonać badanie z zastosowaniem diagnostyki molekularnej techniką RT PCR.

Wynik powinien być interpretowany przez lekarza specjalistę, łącznie ze stanem klinicznym pacjenta.

 

Szanowni pacjenci,
ważne informacje:

 • termin wykonania badanie należy rezerwować telefonicznie pod numerami 502 22 88 77, 502 22 88 62 lub mailowo na adres:lekmedic@lekmedic.pl.
 • Ilość wykonywanych badań w ciągu dnia jest ograniczona w związku z powyższym terminy ustalane są według kolejności zgłoszeń.

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniach.

„Lepiej być świadomym niż zaskoczonym”