lek. Sławomir Tutak

Absolwent I Wydzialu Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, obecnie w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Doświadczenie zawodowe:

Diagnostyka oraz leczenie schorzeń ortopedycznych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Adama Grucy w Otwocku w Klinice Ortopedii,  następnie w Klinice Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej a obecnie w Klinice Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii.

Leczenie zachowawcze i operacyjne świeżych urazów narządu ruchu podczas kilkuletniej pracy na ostrym dyżurze oraz w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych

Diagnostyka i leczenie choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego i kolanowego z zastosowaniem metod chirurgicznych (endoprotezoplastyka) a także stosowanie metod biologicznych z wykorzystaniem iniekcji dostawowych z autologicznych preparatów krwiopochodnych (osocze bogatopłytkowe, PRP).

Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii

Ukończone kursy

Artroskopia kolana, maj 2019, Klinika św. Łukasza w Bielsku- Białej

Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii, październik 2018, Zamość

Biologia leczenia złamań kości długich (międzynarodowe sympozjum warsztatowe), październik 2018, Białystok

Zadzwoń i zapisz się na wizytę!

502 22 88 77